Studia podyplomowe Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne

Podyplomowe Studia Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka  i Konsumpcji - SGGW

Ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

Regulamin studiów podyplomowych z dnia 30 października 2017 r.

PLAN PŻD XVIII edycja

Wykaz przedmiotów i sposób ich zaliczenia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Sylabusy przedmiotów

PROGRAM

  zobacz Edycja XIX, 2017-2019